வாக்கெடுப்பு பிரிவுகள்

அ. ஊா்காவற்றுறை

ஆ. வட்டுக்கோட்டை

இ. காங்கேசன்துறை

ஈ. மானிப்பாய்

உ. கோப்பாய்

ஊ. உடுப்பிட்டி

எ. பருத்தித்துறை

ஏ. சாவகச்சேரி

ஐ. நல்லூா்

ஒ. யாழ்ப்பாணம்